ZOOM povezava POSTNA VZPODBUDA 2021

Premišljevanje in vprašanja ob 2. postni nedelji – torek, 2. 3. 2021:

Korak za korakom - 2. postna nedelja