Krst
Evharistija
Birma
Uvajanje za odrasle
Spoved
Mašniško posvečenje
Poroka
Bolniško maziljenje
Pogreb