Starši veroučencev ste prvi vzgojitelji svojih otrok. Ob krstu otroka ste obljubili, da boste otroka vzgajali “v veri, da bodo spolnjevali božje zapovedi in da bodo ljubili Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus.” Povabljeni ste, da kolikor lahko sodelujete z kateheti in župnijo pri verouku in pripravi na zakramente vaših otrok.

Poleg rednih sestankov ste starši vabljeni tudi na razna predavanja in srečanja, namenjena za starše, zakonce in odrasle, pa tudi na duhovne obnove, vikende in druge dogodke za vašo duhovno rast.

Predvsem pa vas vabimo, da se skupaj z vašimi otroci udeležujete nedeljskega bogoslužja, da tako pri sv. maši skupaj častimo Boga in rastemo kot krščansko občestvo. 

Otroška sv. spoved

Zakrament sprave ali sv. spoved je zakrament srečanja z Bogom in samim seboj. Je prošnja za očiščenje in za božjo pomoč, ko si bomo prizadevali izogibati se grehu v prihodnosti.

K sv. spovedi lahko pristopimo, ko tako čutimo ali vsaj nekajkrat na leto. Veroukarji so posebej povabljeni k sv. spovedi 2-krat letno: pred božičem in pred Veliko nočjo, ko je spoved po razredih po določenem razporedu. Sicer pa lahko k sv. spovedi pristopimo vedno, ko je duhovnik v spovednici.