Župnijska Karitas Mozirje / Šmihel

Župnijska Karitas Mozirje / Šmihel je bila ustanovljena leta 1992 v okviru Župnijskega sveta. Glavne naloge in pravice so zapisane v statutu župnijske Karitas v Celjski škofiji. Nekaj najpomembnejših točk:

Naloge župnijske Karitas:
– prebuja in širi zavest, da je ljubezen do bližnjega nepogrešljiva
– vzgaja in spodbuja vernike, da bi imeli čut za stisko bližnjega in potrebe sodobnega človeka
– gmotno pomaga ogroženim posameznikom, družinam, brezposelnim in drugim
– sodeluje pri odpravljanju nesreč v domači župniji in širše
– sodeluje z drugimi obstoječimi socialnimi in humanitarnimi ustanovami ( Rdeči križ, patronažna služba, Center za socialno delo )
– sodeluje z drugimi Karitas organizacijami na vseh nivojih

Premoženje je last župnije

Viri prihodkov:
– zbiranje prostovoljnih darov na področje župnije
– posebne nabirke v cerkvi
– posamezne namenske akcije

Finančno poslovanje vodi blagajnik ( blagajniška knjiga, knjiga materialnega knjigovodstva). Poslovanje kontrolira in nadzira voditelj in župnik. Lahko ima tudi svoj poslovnik, ki ga potrdi škof.

Organiziranost:

– Duhovni vodja župnijske Karitas je župnik.
– Vodja in pomočnik organizirata, koordinirata in oblikujeta celotno delovanje Karitas in sta posredovalca informacij župniku, župnijskemu svetu, župljanom in vsem ostalim.
– Tajnik opravlja tajniška posla in vodi knjigo zapisov.
– Blagajnik vodi finančni del ter blagajniško knjigo

Za glavne aktivnosti se organiziramo projektno, saj je opravljeno delo bolj strokovno in natančnejše. Vsak si lahko poišče mesto tam, kjer ga najbolj veseli. Število aktivnih članov se giblje okrog 20.

Projekti:

Pomoč:
– Obiski bolnih, ostarelih, invalidov in osamljenih.
– Pomoč družinam v stiski. Vsak mesec izberemo družino, ki v tistem trenutku najbolj potrebuje pomoč (materialno, tudi finančno ali pa duhovno).
– Družinam z več otroci darujemo darilne bone.
– Pridružujemo se različnim vseslovenskim akcijam v okrilju slovenske in škofijske Karitas (akcija zlati dobrotnik, zbiranje ozimnice, šolske potrebščine).
– Med počitnicami organiziramo teden aktivnih počitnic za otroke, babice in dedke, ter vse, ki se nam želijo pridružiti.
– Obiskovanje družin z novorojenčkom in grobov umrlih.

Skrb za duhovno rast:
– Vsak prvi petek po večerni maši imamo duhovno srečanje, kjer skupaj molimo se pogovarjamo in delamo načrte za naprej.
– Dvakrat letno organiziramo predavanja o tekoči problematiki, povabimo kakšnega zunanjega svetovalca, da se tako tudi strokovno okrepimo z znanjem.

Pridobivanje finančnih sredstev:
Pri vsem našem delu pa so potrebna tudi finančna sredstva. Mnogo prispevamo kar sami. Pomagamo pa si tudi z širšimi akcijam, kjer poskušamo nagovoriti dobre ljudi, da prispevajo svoj dar.
– V mesecu novembru organiziramo dobrodelni koncert.
– Z prodajno razstavo podarjenih umetniških del smo obogatili več ljudi (tiste ki so darovali, pa tudi tiste, ki so bili obdarjeni).

Uradne ure župnijske Karitas Mozirje / Šmihel: 

vsak torek od 15.30 do 17.30 ure, Savinjska cesta  2, 3330 Mozirje (kaplanija, nad slaščičarno Polonca).

Svoj dar lahko nakažete na TRR: 02426 – 0254285840 –  NLB d.d.